Pracownicy

Informacje o pracownikach Katedry

 
Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej
ul. Jagiellońska 4
41-200 Sosnowiec
  

Pracownicy Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego SUM

 

dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek - Jurczyk, profesor SUM, kierownik Katedry 

e-mail: mmaciazek@sum.edu.pl

tel. 32 364 15 80-82

 

Dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek-Jurczyk pracuje w Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej od października 2005 roku. Jeszcze jako studentka kierunku Fizyka Medyczna Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego rozpoczęła współpracę ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym (wówczas Śląską Akademią Medyczną), realizując swą pracę magisterską pod kierunkiem Pani Prof. Anny Sułkowskiej na temat oddziaływań albumin z ligandami egzogennymi. Do głównych zainteresowań Pani dr hab. należą:

- spektroskopowa i mikrokalorymetryczna charakterystyka leków oraz analiza mechanizmu ich oddziaływań z albuminami niezmienionymi i zmodyfikowanymi w stanach chorobowych

- spektroskopowa i mikrokalorymetryczna analiza kompetycji leków w wiązaniu z albuminami w terapii wielolekowej

- spektroskopowa i mikrokalorymetryczna analiza konformacyjna modyfikowanych białek osocza w obecności ligandów egzo- i endogennych oraz wybranych czynników fizykochemicznych

- mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej (w ramach współpracy z Prof. Januszem Pawliszynem, University of Waterloo, Canada).

 

https://orcid.org/0000-0003-1054-6309

 

dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek - adiunkt

e-mail: aszkudlarek@sum.edu.pl

tel. 32 364 15 80-82

 

Dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek pracuje w Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej od października 2008 roku. Od 2013 roku sprawuje funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego (STN-u) działającego przy Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej, gdzie pod jej okiem studenci badają wpływ kwasów tłuszczowych i glikacji albuminy surowicy krwi na jej II- i III-rzędową strukturę oraz właściwości wiążące m.in. w terapii skojarzonej. Do głównych zainteresowań Pani dr należą:

- modelowe oddziaływania leków z albuminą surowicy krwi ludzkiej i innych gatunków

- ocena kinetyki i specyficzności wiązania leków do glikowanej albuminy surowicy krwi

- ocena mechanizmów konkurencji między lekami o dostęp do miejsc wiążących na albuminie w terapii skojarzonej

- wiązanie leków z albuminą surowicy krwi w stanach hiperglikemii i hiperlipidemii

 

https://orcid.org/0000-0002-6891-9625

 

mgr Wojciech Rogóż

e-mail: wrogoz@onet.eu

tel. 32 364 15 80-82

 

Mgr Wojciech Rogóż pracuje w Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej od października 2019 roku. Ukończył kierunek biotechnologia medyczna na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Od 2019 roku sprawuje funkcję opiekuna Studenckiego Koła Naukowego (STN-u) działającego przy Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej, gdzie pod jego okiem studenci badają aktywność antyoksydacyjną herbat, ziół i kaw przy pomocy modelowego wolnego rodnika DPPH, a także przygotowują się do pisania własnych artykułów naukowych, uczestnictwa w licznych konferencjach oraz wydarzeniach promujących naukę. Do zainteresowań Pana magistra należą:

- analiza aktywności antyoksydacyjnej produktów spożywczych oraz preparatów farmaceutycznych

- spektroskopowa analiza wiązania leków do białek osocza

- genetyczne uwarunkowanie mechanizmów antybiotykooporności oraz epidemiologia zakażeń bakteriami lekoopornymi

- sposoby pozyskiwania nowych antybiotyków oraz substancji o analogicznym do nich działaniu

- przeciwnowotworowa aktywność ksantonów naturalnych i syntetycznych

Ponadto

- fantastyka naukowa w literaturze światowej

- historia, fauna, flora oraz struktura geologiczna Jury Krakowsko-Częstochowskiej

 

https://orcid.org/0000-0002-6649-3480

 

 mgr chem. Jadwiga Pożycka - specjalista chemik

 nr tel. 32 364 15 97, 32 364 15 96

 

https://orcid.org/0000-0002-6721-3313

 
 

Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 4
41-200 Sosnowiec

32 364 15 80-84