Aktualności_STN

Koło naukowe

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE PRACĄ W KOLE NAUKOWYM!!

 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 05.11.2020 (czwartek) na platformie Microsoft Teams

dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek - Jurczyk, profesor SUM - kierownik KiZFF

mgr Wojciech Rogóż - opiekun Koła Naukowego

 

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE PRACĄ W KOLE NAUKOWYM!!

 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 08.10.2019 (wtorek) o godz. 12.00 (pokój 130)

dr hab. Małgorzata Maciążek-Jurczyk - kierownik KiZFF

mgr Wojciech Rogóż - opiekun Koła Naukowego

 

UWAGA

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
dla osób zainteresowanych członkostwem w KOLE NAUKOWYM
działającym przy Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej
odbędzie się dnia 10 października 2018r. (środa)
o godzinie 1100  w pokoju 130 (ul. Jagiellońska 4).

Serdecznie zapraszam!

 

Opiekun Koła Naukowego:

dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek (aszkudlarek@sum.edu.pl)

 

W roku akademickim 2017/2018 studenci Koła Naukowego działającego przy Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej realizują tematykę analizy struktury i oddziaływań albuminy surowicy krwi z fosfolipidowymi nośnikami leków. Badania obejmują proces stopnia wbudowania leków do nośników jak również temperaturową analizę wpływu albuminy na stopień uwalniania leków z badanych struktur. Popularyzację Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu poprzez swoją pasję do nauki, wyniki prowadzonych prac badawczych studenci Koła Naukowego prezentowali podczas wystąpień ustnych, sesji posterowych na następujących konferencjach i festiwalach promujących naukę:

  • 1-2 grudnia 2017r, Śląski Festiwal Nauki KATOWICE 2017
  • 17 kwietnia 2018r, Tydzień Dni Otwartych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
    w Katowicach
  • 23 kwietnia 2018r, II Seminarium Ogólnoakademickie „Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych”, Sosnowiec

Anita Karp, Katarzyna Jędrzejowska, Karolina Kubiś, Justyna Dobosz, Jolanta Gryma, Danuta Pentak, Małgorzata Maciążek-Jurczyk, Spektroskopowa analiza stopnia enkapsulacji irynotekanu w liposomach oraz oddziaływań z albuminą surowicy krwi owczej.

  • 10 maja 2018r, Konferencja Naukowa „Epidemie Wielkie i Małe”, Wrocław

Anita Karp, Katarzyna Jędrzejowska, Karolina Kubiś, Justyna Dobosz, Jolanta Gryma, Danuta Pentak, Anna Ploch, Małgorzata Maciążek-Jurczyk, Spektroskopowa analiza wpływu pH na stopień enkapsulacji pochodnej soli 5-alkilo-12(H)-chino[3,4-b][1,4]benzotiazynowej w nanostrukturach.

  • 11 maja 2018r, XII Seminarium Naukowe „Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, Katowice

Anita Karp, Katarzyna Jędrzejowska, Karolina Kubiś, Justyna Dobosz, Jolanta Gryma, Anna Ploch, Danuta Pentak, Małgorzata Maciążek-Jurczyk, Zastosowanie wybranych technik badawczych w charakterystyce liposomów jako potencjalnych nośników cytarabiny.

  • 19 maja 2018 r, VIII Międzyuczelniana Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych, Sosnowiec

Anita Karp, Katarzyna Jędrzejowska, Karolina Kubiś, Justyna Dobosz, Jolanta Gryma, Spektroskopowa analiza liposomalnej formy piperyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 4
41-200 Sosnowiec

32 364 15 80-84