Koło naukowe

Studenckie Koło Naukowe działające przy KATEDRZE I ZAKŁADZIE FARMACJI FIZYCZNEJ

AKTUALNOŚCI "Z ŻYCIA KOŁA NAUKOWEGO"

W pierwszych miesiącach roku akademickiego 2020/2021, z uwagi na konieczność zachowania bezpiecznego dystansu w związku z pandemią wywołaną przez SARS-CoV-2, spotkania Koła Naukowego odbywają się na pratformie Microsoft Teams. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się dnia 5 listopada. Z kolei drugie spotkanie członków Koła, którego tematyka dotyczyła korzystania z bazy PubMed, odbyło się dnia 19 listopada. 

21. 02. 2020r. reprezentantka Koła Naukowego, studentka II roku analityki medycznej Justyna Kuć uczestniczyła w 
IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Terroryzm – zagrożenia, prewencja, perspektywy"

25-27 01. 2020r. IV ŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI W KATOWICACH -
Wszyscy studenci pracujący w ramach Koła Naukowego wzięli aktywny udział w
IV Śląskim Festiwalu Nauki w Katowicach.
W dniach 26-27 stycznia zaprezentowaliśmy  barwne oblicze chemii na stanowisku pokazowym „Kolorowa chemia” w części poświęconej naukom ścisłym (dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek - Jurczyk, profesor SUM, dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek, mgr Wojciech Rogóż, mgr Jolanta Gryma-Kowalik, Kinga Dobosz, Karolina Dudek, Agata Wójsik, Anita Świerz, Anna Glinkowska, Dominika Kobylarz, Inez Michalska, Justyna Kuć, Karolina Leśnik, Klaudia Waga, Lucyna Kąkol, Natalia Tarasek, Marta Wyjadłowska, Olga Paprzycka, Weronika Tyczyńska, Wiktoria Kula i Marlena Owczorz). W toku trwania pokazów odwiedzający mogli zobaczyć m.in. sztuczną krew, sublimację i resublimację kwasu benzoesowego, ogród chemiczny, zastosowanie ciekłego azotu czy kolory manganu na różnych stopniach utlenienia.
Nasi studenci wygłosili też wykłady w czasie trwania Festiwalu. Byli to: Anna Glinkowska („Toksyny wokół nas”), Anita Świerz („3 rzeczy które o miodzie powinien wiedzieć każdy”) i opiekun Koła, mgr Wojciech Rogóż („Antybiotyk z pandy i dziobaka czyli nowe źródła substancji leczniczych”).
Zapraszamy do obejrzenia fotograficznej relacji z Festiwalu, jaką umieściliśmy poniżej.

9. 01. 2020r. reprezentki Koła Naukowego: studentki III roku farmacji Kinga Dobosz i Karolina Dudek, oraz III roku analityki medycznej Anita ŚwierzAgata Wójsik, Natalia Tarasek, Marta Wyjadłowska, uczestniczyły w VI Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej „Eureka” 

6. 12. 2019r. reprezentki Koła Naukowego: studentki III roku analityki medycznej Anita Świerz, Agata Wójsik, Natalia Tarasek, Marta Wyjadłowska, II roku biotechnologii medycznej II stopnia Lucyna Kąkol (pierwszy zespół) oraz II roku analityki medycznej Klaudia Waga i Klaudia Czarnul, a także I roku biotechnologii medycznej I stopnia Wiktoria Kula i Natalia Michura (drugi zespół) uczestniczyły w 
II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Nutricib Żywność i żywienie – przegląd i badania

6. 12. 2019r. reprezentantki Koła Naukowego, studentki: III roku farmacji Inez Michalska (pierwszy zespół), III roku biotechnologii medycznej I stopnia Anna Glinkowska oraz II roku biotechnologii medycznej I stopnia
Olga Paprzycka (drugi zespół) uczestniczły w 
II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Alchemia - Historia, Interpretacje Tropy

5. 12. 2019r. reprezentantki Koła Naukowego, studentki III roku farmacji Kinga Dobosz i Inez Michalska uczestniczły w
V Międzynarodowej Konferencji MedTrends – Europejskim Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia

01. 12. 2019r. reprezentantka Koła Naukowego, studentka II roku biotechnologii medycznej I stopnia
Weronika Tyczyńska uczestniczyła w
VI Ogólnopolskim Sympozjum Biomedycznym ESKULAP

20. 11. 2019r. przewodnicząca Koła Naukowego, studentka III roku farmacji Kinga Dobosz w tajnym głosowaniu na Walnym Zebraniu STN została wybrana na stanowsko
Członka Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego SUM! Bardzo serdecznie gratulujemy!

20. 11. 2019r. reprezentantka Koła Naukowego, studentka III roku biotechnologii medycznej I stopnia
Anna Glinkowska
uczestniczyła w
X Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej MŁODZI NAUKOWCY W POLSCE – BADANIA I ROZWÓJ

17. 10. 2019r. reprezentantka naszego Koła Naukowego Kinga Dobosz wygłosiła prezentację w toku
Konferencji "Dołącz do STN", która odbyła się na Auli Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu przy ul. Jedności 8.

Koło Naukowe - kim jesteśmy?

Przewodniczącą Koła Naukowego jest studentka III roku farmacji, Kinga Dobosz.
Nasze Koło Naukowe liczy ok 20 osób z takich kierunków jak biotechnologia medyczna, analityka medyczna czy farmacja.
Jego misją jest tworzenie zespołu aktywnych, wspierających się, młodych ludzi, którzy chcą rozbudowywać swój dorobek naukowy i realizoweać własne pomysły, projekty badań.
Poza tematami poruszanymi w poprzednich latach, nasze Koło Naukowe skupia się na badaniach aktywnosci antyoksydacyjnej preparatów farmaceutycznych, leków i innych substancji leczniczych.
W ramach pracy Koła studenci uczą się pisać artykuły przeglądowe i badawcze, poznają sposoby analizy literatury naukowej, a także poznają zasady statystyki niezbędnej w badawczych pracach naukowych. Uczestniczą również w licznych akcjach, festiwalach i wydarzeniach promujących naukę.
Studenci podzieleni są na sekcje tematyczne, zajmujace się badaniem aktywności antyoksydacyjnej: herbat, kaw, miodów i ziół. Od niedawna działa też sekcja zajmująca się badaniem chininy

 Galeria Koła Naukowego

Dokumentacja fotograficzna konfrencji, w których braliśmy udział 

   

  

IV Śląski Festiwal Nauki w Katowicach

         

Sekcje naszego Koła Naukowego

1) Sekcja miodów: (od lewej) Natalia Tarasek, Anita Świerz, mgr Wojciech Rogóż (opiekun), Agata Wójsik, Marta Wyjadłowska

2) Sekcja herbat

3) Sekcja ziół

4) Sekcja chininy 

5) Sekcja kaw

Dokumentacja fotograficzna powadzonych badań

   

  

  

  

Konkurs na najciekawsze zjęcie świąteczne 

I miejsce: Dominika Kobylarz 

I miejsce 

II i III miejsce: Justyna Kuć

 II miejsce III miejsce  

  

 

UWAGA OSOBY ZAINTERESOWANE PRACĄ W KOLE NAUKOWYM!!

 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 08.10.2019 (wtorek) o godz. 12.00 (pokój 130)

dr hab. Małgorzata Maciążek-Jurczyk - kierownik KiZFF

mgr Wojciech Rogóż - opiekun Koła Naukowego

 

 

UWAGA

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
dla osób zainteresowanych członkostwem w KOLE NAUKOWYM
działającym przy Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej
odbędzie się dnia 10 października 2018r. (środa)
o godzinie 1100  w pokoju 130 (ul. Jagiellońska 4).

Serdecznie zapraszam!

 OPIEKUN KOŁA NAUKOWEGO

 

dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek - adiunkt Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej

aszkudlarek@sum.edu.pl (32 364 15 81)

 

TEMATYKA PRAC NAUKOWYCH

 

modelowe oddziaływania leków z albuminą surowicy krwi ludzkiej i innych gatunków

badania konkurencyjnych oddziaływań leków w wiązaniu z albuminą
surowicy krwi w terapii skojarzonej

analiza oddziaływań leków z glikowaną i oksydowaną albuminą surowicy krwi

wiązanie leków z albuminą surowicy krwi w stanach hiperlipidemii

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 

PUBLIKACJE W RECENZOWANYCH CZASOPISMACH

 

 1. Maciążek-Jurczyk M., Szkudlarek-Haśnik A., Knopik M., Dziewiałtowska-Bielecka M., Dudek A., Kolasińska E., Cichoń L., Hartabus A., Szczupak J. Ryzyko niepożądanych działań wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (aspiryna). Risk of adverse drug reaction of non-steroidal anti-inflammatory drugs (acetylsalicylic acid). Farm.Przegl.Nauk. 2010; 9: 51-56. (MNiSW: 6)
 2. Maciążek-Jurczyk M., Szkudlarek-Haśnik A., Knopik M., Siek D., Chłosta M., Faruga K., Moskała W., Sułkowska A. Wiązanie ketoprofenu do białek osocza w stanach zapalnych. Binding of ketoprofen to plasma protein in inflammatory states. Ann.Acad.Med.Siles. 2012; 66: 27-33. (MNiSW: 4)

 

PUBLIKOWANE STRESZCZENIA Z KONFERENCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

 

 1. Maciążek-Jurczyk M., Sułkowska A., Molęda-Krawiec K., Szkudlarek A., Knopik M., Bojko B., Równicka-Zubik J., Dyja R., Machura A., Moroń A., Żoń A., Szczurek K., Sułkowski W.W. Badanie interakcji leków przeciwreumatycznych z albuminą surowicy krwi metodą spektroskopii fluorescencyjnej, XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego – „Farmacja Polska na tle Unii Europejskiej”, Gdańsk 12.IX.2010-15.IX.2010, streszczenia s.171: [CP8] (poster).
 2. M. Maciążek-Jurczyk, K. Wuwer, K. Drab, K. Kopta, A. Sułkowska. Analiza spektroskopowa wiązania ketoprofenu (KP) do albuminy surowicy krwi wołowej (BSA) w obecności kwasów tłuszczowych, VI Seminarium Naukowe „Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, Katowice 18.V.2012, streszczenia s.19 (poster).
 3. M. Maciążek-Jurczyk, D. Maćczak, J. Kozak, A. Kozioł, I. Majnusz, A. Sułkowska. Badanie wpływu temperatury na wiązanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) do odtłuszczonej albuminy surowicy krwi wołowej (dBSA) techniką spektroskopii fluorescencyjnej, VI Seminarium naukowe „Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, Katowice 18.V.2012, streszczenia s.20 (poster).
 4. Szkudlarek-Haśnik A., Maciążek-Jurczyk M., Równicka-Zubik J., Kozak J., Sułkowska A. Badanie oddziaływania gliklazydu z glikowaną i niezmienioną albuminą surowicy krwi ludzkiej metodą spektroskopii fluorescencyjnej, VII Seminarium Naukowe “Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, Katowice 17.V.2013, streszczenia s.22 (poster).
 5. M. Maciążek-Jurczyk, K. Engelking, I. Majnusz, D. Maćczak, A. Sułkowska, Spektroskopowa analiza wpływu stresu oksydacyjnego na strukturę albuminy surowicy krwi ludzkiej (HSA) w aspekcie jej właściwości wiążących, VII Seminarium naukowe „Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, Katowice 17.V.2013, streszczenia s.23 (poster).
 6. A. Szkudlarek-Haśnik, K. Korusiewicz, M. Mogielnicki, A. Chojnacka, A. Mokshaha-Zarzycki, M. Łoboziak, A. Pawlak. The effect of glycation on the tertiary structure of Human Serum Albumin (HSA) in terms of its drug binding properties. Spectroscopic studies. The 9th International Scientific Conference of Medical Students and Young Doctors, Katowice 22.V.2014-23.V.2014. Book of Abstracts p.138 (poster).
 7. A. Szkudlarek-Haśnik, K. Korusiewicz, M. Mogielnicki, A. Makielak, M. Łoboziak, A. Pawlak, A. Mokshaha-Zarzycki, Anna Sułkowska. Spektroskopowa analiza wiązania losartanu do albuminy surowicy krwi ludzkiej w stanach hiperglikemii, VIII Seminarium Naukowe “Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, Katowice 16.V.2014, streszczenia s.22 (poster).
 8. Mariola Chudzik, Agnieszka Szkudlarek, Małgorzata Maciążek-Jurczyk, Bartosz Pawełczak, Patrycja Torebko, Anna Sułkowka. Wpływ siły jonowej na wiązanie doksazosyny do albuminy surowicy krwi, IX Seminarium Naukowe “Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, Katowice 15.V.2015, streszczenia s.22 (poster).
 9. A. Szkudlarek, A. Mokshaha-Zarzycki, P. Duźniak, M. Nowak, I. Kosińska, M. Wardzała, M. Ligęza, P. Kipiel, K. Daniec, A. Leszkowicz, A. Seneczko, A. Sułkowka. Wpływ kwasów tłuszczowych na powstawanie produktów glikacji ludzkiej albuminy surowicy krwi, IX Seminarium Naukowe “Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, Katowice 15.V.2015, streszczenia s.28 (poster).
 10. A. Szkudlarek, M. Maciążek-Jurczyk, K. Korusiewicz, M. Mogielnicki, A. Makielak, A. Mokshaha-Zarzycki, A. Sułkowska. The effect of glycation on tertiary structure of human serum albumin in terms of its binding properties, RDPA 2015, Perugia 28.VI.2015-01.VII.2015. Book of Abstracts P-26 (poster).
 11. M. Maciążek-Jurczyk, M. Mogielnicki, A. Szkudlarek, M. Chudzik, B. Pawełczak, A. Sułkowska. The influence of fatty acid on human serum albumin binding properties. Spectroscopic study, RDPA 2015, Perugia 28.VI.2015-01.VII.2015. Book of Abstracts P-23 (poster).
 12. Agnieszka Szkudlarek, Małgorzata Maciążek-Jurczyk, Klaudia Tomala, Anna Lemanowicz, Patryk Pikus. Wiązanie kwasu foliowego do białek osocza w stanach hiperglikemii, X Seminarium Naukowe “Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, Katowice 13.V.2016, streszczenia s.40 (poster).
 13. Agnieszka Szkudlarek, Małgorzata Maciążek-Jurczyk, Katarzyna Jędrzejowska, Anita Karp, Karolina Kubiś, Monika Baran. Spektroskopowa analiza oddziaływania fenylobutazonu i ketoprofenu z ludzką albuminą surowicy krwi w obecności kwasu mirystynowego, X Seminarium Naukowe “Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, Katowice 13.V.2016, streszczenia s.41 (poster).
 14. Agnieszka Szkudlarek, Małgorzata Maciążek-Jurczyk, Maciej Ligęza, Piotr Kipiel, Krzysztof Daniec, Anna Leszkowicz, Mariusz Nowak. Zmiana powinowactwa losartanu do glikowanej albuminy surowicy krwi ludzkiej, X Seminarium Naukowe “Aktualne Problemy Chemii Analitycznej”, Katowice 13.V.2016, streszczenia s.42 (poster).
 15. Klaudia Tomala, Agnieszka Szkudlarek, Małgorzata Maciążek-Jurczyk, Anna Sułkowska. Substancje psychoaktywne – lek czy trucizna?, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „W kręgu myśli Paracelsusa – historia i współczesność w 475 rocznicę śmierci”, Kraków 21.V.2016, streszczenia s.4 (poster).
 16. Agnieszka Szkudlarek, Piotr Kipiel, Małgorzata Maciążek-Jurczyk, Anna Sułkowska. Wpływ temperatury na wiązanie tolbutamidu z albuminą surowicy krwi w stanach hiperglikemii, VI Międzyuczelniana Konferencja Naukowa Studenckich Towarzystw Naukowych, Sosnowiec 04.VI.2016, streszczenie 3 (poster).
 17. Tomala Klaudia, Szkudlarek Agnieszka, Maciążek-Jurczyk Małgorzata, Pentak Danuta. Wpływ metylparabenu na wiązanie ligandów do białka transportującego, V Ogólnopolska Konferencja Pomiędzy Naukami Zjazd Fizyków i Chemików, Chorzów 16.IX.2016, streszczenia s.101 (poster).
 18. Klaudia Tomala, Agnieszka Szkudlarek, Anna Ploch, Małgorzata Maciążek-Jurczyk, Anna Sułkowska. Influence of glycoxydation on methylparaben – human serum albumin interaction, VIII Konwersatorium Chemii Medycznej, Lublin 15.IX.2016-17.IX.2016, Book of Abstracts P-66 (poster).
 19. Agnieszka Szkudlarek, Anna Ploch, Justyna Dobosz, Joanna Rataj, Dominika Filipek, Danuta Pentak, Małgorzata Maciążek-Jurczyk. Wiązanie tolbutamidu do albuminy surowicy krwi ludzkiej w diecie bogatotłuszczowej. XI Seminarium Naukowe - "Aktualne Problemy Chemii Analitycznej", Katowice 12.V.2017, (poster).
 20. Agnieszka Szkudlarek, Małgorzata Maciążek-Jurczyk, Anna Ploch, Patryk Pikus, Beata Korkus, Weronika Franczyk, Karolina Kołacz, Danuta Pentak. Modyfikacje strukturalne albuminy surowicy krwi ludzkiej powodowane glikacją. XI Seminarium Naukowe - "Aktualne Problemy Chemii Analitycznej", Katowice 12.V.2017, (poster).
 21. Agnieszka Szkudlarek, Małgorzata Maciążek-Jurczyk, Anita Karp, Katarzyna Jędrzejowska, Karolina Kubiś, Ewa MasternakSpektroskopowa analiza oddziaływań chloramfenikolu z glikowaną albuminą surowicy krwi. XI Seminarium Naukowe - "Aktualne Problemy Chemii Analitycznej", Katowice 12.V.2017, (poster).
 22. Anna Ploch, Agnieszka Szkudlarek, Klaudia Tomala, Anita Karp, Karolina Kubiś, Małgorzata Maciążek-Jurczyk. Czy piracetam wpływa na wiązanie gliklazydu do albuminy surowicy krwi w stanach hiperglikemii?, VI Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu, Warszawa 01.VI.2017, wystąpienie ustne
 23. Klaudia Tomala, Agnieszka Szkudlarek, Anna Ploch, Martyna Spyrka, Małgorzata Maciążek-Jurczyk. Nadużywanie leków – współczesne zagrożenie cywilizacyjne, VI Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu, Warszawa 01.VI.2017, wystąpienie ustne.
 24. Mariola Chudzik, Anna Lemanowicz, Jadwiga Pożycka, Monika Maliszewska, Małgorzata Maciążek-Jurczyk. Spektroskopowa analiza zmian strukturalnych albuminy surowicy krwi. I Seminarium Ogólnoakademickie - "Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych", Sosnowiec 3.VII.2017, (poster).
 25. Agnieszka Szkudlarek, Anita Karp, Danuta Pentak, Anna Ploch, Małgorzata Maciążek-Jurczyk. Glikacja białek inhibitorem trwałości wiązania metronidazolu z albuminą. I Seminarium Ogólnoakademickie - "Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych", Sosnowiec 3.VII.2017, (poster).
 26. Anita Karp, Katarzyna Jędrzejowska, Karolina Kubiś, Justyna Dobosz, Jolanta Gryma. Spektroskopowa analiza liposomalnej formy piperyny. VIII Międzyuczelniana Konferencja Studenckich Towarzystw Naukowych, Sosnowiec 19.V.2018, wystąpienie ustne.
 27. Anita KarpKatarzyna JędrzejowskaKarolina KubiśJustyna DoboszJolanta Gryma, Danuta Pentak, Małgorzata Maciążek-Jurczyk. Spektroskopowa analiza stopnia enkapsulacji irynotekanu w liposomach oraz oddziaływań z albuminą surowicy krwi owczej. II Seminarium Ogólnoakademickie - "Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych", Sosnowiec 23.IV.2018, (poster).  
 28. Martyna Spyrka, Agnieszka Szkudlarek, Danuta Pentak, Anna Ploch, Małgorzata Maciążek-Jurczyk. Wpływ glikacji na III-rzędową strukturę albuminy w obecności kwasu palmitynowego. II Seminarium Ogólnoakademickie - "Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych", Sosnowiec 23.IV.2018, (poster).  
 29. Anita KarpKatarzyna JędrzejowskaKarolina KubiśJustyna DoboszJolanta Gryma, Danuta Pentak, Anna Ploch, Małgorzata Maciążek-Jurczyk. Spektroskopowa analiza wpływu pH na stopień enkapsulacji pochodnej soli 5-alkilo-12(H)-chino[3,4-b][1,4]benzotiazynowej w nanostrukturach. Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa "Epidemie Wielkie i Małe" kontekst farmaceutyczny, medyczny i kulturowy, Wrocław 10.V.2018, wystąpienie ustne.
 30. Anita KarpKatarzyna JędrzejowskaKarolina KubiśJustyna DoboszJolanta Gryma, Danuta Pentak, Anna Ploch, Małgorzata Maciążek-Jurczyk. Zastosowanie wybranych technik badawczych w charakterystyce liposomów jako potencjalnych nośników cytarabin. XII Seminarium Naukowe - "Aktualne Problemy Chemii Analitycznej", Katowice 11.V.2018, (poster).

 

PRZYKŁADOWE PLAKATY Z KONFERENCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

pobierz

 

 

 

 

Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 4
41-200 Sosnowiec

32 364 15 80-84