Aktualności_Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej

Nasze aktywności w ostatnim czasie

 

XVII KONFERENCJA "PROFILAKTYKA W MEDYCYNIE"

Dnia 23 października 2020 roku odbyła się XVII Konferencja „Profilaktyka w Medycynie”, której celem jest propagowanie zasad promocji zdrowia i aktualnych wytycznych profilaktyki pierwotnej i wtórnej schorzeń z różnych dziedzin medycyny. Wykładowcami Konferencji, która uzyskała wsparcie ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała Nauka”, są uznani eksperci ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zaproszeni goście, znakomici eksperci z UJ Collegium Medicum w Krakowie oraz z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Konferencję rozpoczęła Konkursowa Sesja Studencka i Doktorancka, podczas której mgr farm. Jolanta Gryma-Kowalikdoktorantka Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych SUM zaprezentowała pracę „Spektroskopowa analiza wpływu stresu oksydacyjnego na transport ketoprofenu przez ludzką albuminę surowicy krwi w terapii chorób zapalnych” zdobywając III miejsce!  

Serdecznie gratulujemy!

DZIEŃ GEOLOGA 2020

Dnia 26 września 2020 roku, w ramach podpisanej współpracy z Ośrodkiem Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie, mgr Wojciech Rogóż, przedstawiciel Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej Wydziału Nauk Farmaceutycznych SUM wziął udział w Dniu Geologa, ogranizowanym przez w/w Ośrodek. Pan magister wystawił stanowisko pokazowe "GeoFarm - chemia między nami". W ramach pokazu zaprezentował kilkanaśce reakcji strącania soli nierozpuszczalnych i trudno rozpuszczalnych, gwałtowną reakcję pomiędzy kredą a kwasem oraz przeprowadził wraz z odwiedzającymi doświadczenie "ogród chemiczny". Stanowisko pokazowe przyciągneło uwagę licznych odwiedzających, pozwoliło na zacieśnienie współpracy z Ośrodkiem GEOsfera, jak również pozwoliło na dodatkową promocję Naszego Wydziału i Uniwersytetu. Poza stanowiskiem SUM reprezentowanym przez Katedrę i Zakład Farmaci Fizycznej swoje zasoby prezentował Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu, a wykłady wygłosili następujący prelegenci: dr Krzysztof Szopa, Paweł Woźniak oraz prof. dr hab. Mariusz Salamon. 

 

 

25-27 01. 2020r. IV ŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI W KATOWICACH

Szczegóły - zakładka => Koło STN => Koło naukowe

 

„Dołącz do STN” 2019

Dnia 17 października 2019 roku w auli w Kampusie B przy ulicy Jedności o 18:00 odbyła się po raz drugi konferencja pn. „Dołącz do STN”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez reprezentanta Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego oraz Asystenta Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej SUM mgr Wojciecha Rogóża. Konferencję swoją obecnością uświetnił Pan Prodziekan do spraw studenckich dr hab. n. med. Robert Wojtyczka, a także gość specjalny, kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej SUM dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek – Jurczyk, która wygłosiła wykład o korzyściach wynikających z pracy naukowej oraz z udziału w międzynarodowych projektach badawczych („Dlaczego warto, czyli co robić, aby praca naukowca nie przestała być atrakcyjna”). W toku trwania Konferencji przedstawiciele Kół Naukowych opowiadali o swoich dokonaniach z minionego roku akademickiego oraz o planach, jakie ich Koła mają na najbliższe miesiące. Była też możliwość wymiany doświadczeń między studentami, którzy pracują w Kołach Naukowych oraz tymi, którzy chcieliby do nich dołączyć. Wszyscy uczestnicy Konferencji „Dołącz do STN” byli zgodni, iż było to ważne wydarzenie i wskazana jest kontynuacja tego typu przedsięwzięcia w kolejnych latach. W imieniu Zarządu STN i magistra Wojcecha Rogóża - serdecznie zapraszamy

Konferencja „Dołącz do STN” w Sosnowcu – plan konferencji

18:00 – oficjalne rozpoczęcie Konferencji w auli budynku Wydziału w Sosnowcu, ul. Jedności 8; powitanie uczestników i zaproszonych gości (mgr Wojciech Rogóż)

18:10 – wystąpienie Prodziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych, dr hab. n. med. Roberta Wojtyczki

18:20 – wystąpienie gościa specjalnego, dr hab. n. farm. Małgorzaty Maciążek – Jurczyk, kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej SUM

18:50 – prezentacje Przewodniczących Kół Naukowych (cz. I)

18:50 – Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Biofarmacji (Karolina Kulig)

19:05 – Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej (Kinga Dobosz)

19:20 – Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Biochemii (Agnieszka Adamczyk)

19:35 – Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Podstawowych Nauk Biomedycznych (Julita Zdrada)

19:45 – Katedra i Zakład Toksykologii i Bioanalizy (Anna Glinkowska)

20:00 – Katedra i Zakład Chemii i Analizy Leków (Patrycja Stafarczyk)

20:15 – Katedra i Zakład Chemii Organicznej (Ewelina Gapys)

20:30 – dyskusja i zakończenie Konferencji

 

 

III Seminarium Ogólnoakademickie "Metody fizykochemiczne w badaniach naukwych" 2019

 

 

Szanowni Państwo,

 

podobnie jak w latach ubiegłych, Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, mają zaszczyt zaprosić na III Seminarium Ogólnoakademickie pn. „Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych”, pod Patronatem Honorowym Prorektor ds. Studiów i Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Pani Prof. dr hab. n. med. Joanny Lewin-Kowalik, które odbędzie się 17 kwietnia 2019 r plakat_zaproszenie

 

Powszechnie wiadomo, że metody fizykochemiczne stanowią kluczowy element w badaniach naukowych, zwłaszcza w obszarze nauk farmaceutycznych, biologicznych, medycznych, chemicznych, czy pokrewnych. Są bardzo ważnym narzędziem, które pozwala na pozyskiwanie wartościowych danych a ich analiza, poprzez wnikliwą dyskusję, prowadzi do uzyskania niezbędnej wiedzy dotyczącej prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Celem organizowanego przedsięwzięcia jest popularyzacja nauki poprzez prezentację interesujących badań naukowych prowadzonych przy użyciu różnych metod fizykochemicznych.

 

Seminarium jest dedykowane pracownikom naukowym, doktorantom, magistrantom, członkom kół naukowych i wszystkim pasjonatom nauki. Podczas Seminarium uczestnicy będą mogli wysłuchać ciekawych wykładów zaproszonych gości oraz wymienić się doświadczeniami i wiedzą na temat aktualnie stosowanych w nauce metod fizykochemicznych poprzez przedstawienie rezultatów swoich badań w postaci prezentacji posterowych* bądź ustnych.  

 

Uczestnictwo w Seminarium zostanie potwierdzone stosownym certyfikatem, a trzem autorom najlepszych prac przyznane zostaną wyróżnienia.

 

Zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem załączonego wzoru abstraktu prosimy nadsyłać do dnia 10 kwietnia 2019 na adres e-mail: farmacjafizyczna@sum.edu.pl. Uczestnictwo w Seminarium jest bezpłatne, organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu, noclegów, itp. Za treść abstraktu odpowiadają autorzy pracy. Wymiary posteru: szer. 60 cm x wys. 80 cm

 

Zapewniamy miłą atmosferę w gronie naukowców z różnych dziedzin, licząc na jeszcze większe niż w ubiegłych latach zainteresowanie.

 

Serdecznie zapraszamy!

http://sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-swp/nauka-wiadomosci/9704-iii-seminarium-ogolnoakademickie-metody-fizykochemiczne-w-badaniach-naukowych

 

Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy III Seminarium Ogólnoakademickiego
pn. "Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych"

http://seminariumogolnoakademickie.sum.edu.pl/
Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej,
Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 

* w przypadku dużego zainteresowania, organizatorzy Seminarium zastrzegają sobie prawo do zmiany formy prezentacji z posterowej na ustną (5-7 min).

 

Śląski Festiwal Nauki 2019, Katowice

 

Szanowni Państwo, na tegorocznym Śląskim Festiwalu Nauki, nasza Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej, a w szczególności członkowie Koła Naukowego, po raz kolejny reprezentowały nie tylko nasz Wydział, lecz także Śląski Uniwersytet Medyczny. Poprzez wiele barwnych reakcji chemicznych uczestnicy zostali wprowadzeni w świat chemika (chemika fizyka także :)). O tym, kto jeszcze był współorganizatorem tego wydarzenia można dowiedzieć się ze strony: http://sum.edu.pl/uczelnia/wiadomosci-z-zycia-uczelni/9268-w-dniach-13-14-stycznia-2019-r-w-miedzynarodowym-centrum-kongresowym-w-katowicach-odbyla-sie-trzecia-odslona-slaskiego-swieta-nauki-3-slaski-festiwal-nauki-katowice. Szczególne podziękowania dla Pani dr Agnieszki Szkudlarek i Jej podopiecznej, naszej niezawodnej Anitce Karp - studentce Farmacji. 

 

 

2018

 

II Seminarium Ogólnoakademickie "Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych" (II SO)

 

Szanowni Państwo!

23 kwietnia 2018 r., w godz. od 10.00 do 15.00 Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej zorganizowała II Seminarium Ogólnoakademickie „Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych”. Seminarium zostało objęte Patronatem Honorowym Pana Prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego – Prorektora ds. Nauki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Miejscem spotkania była sala dydaktyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8 oraz hol przy Sali dydaktycznej, gdzie uczestnicy konferencji prezentowali w formie plakatów swoje wyniki badań.

Skład Komitetu Naukowego:

- dr hab. Małgorzata Maciążek-Jurczyk (Przewodnicząca, Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
)

- dr hab. n. farm. Beata Morak-Młodawska (Katedra i Zakład Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

- mgr chem. Jadwiga Pożycka (Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).

Skład Komitetu Organizacyjnego:

- dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek (Przewodnicząca, Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

- dr n. chem. Danuta Pentak (Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

- dr n. fiz. Lidia Szymczak-Mazur (Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

- mgr inż. chem. Anna Ploch (Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).

W przedsięwzięciu wzięło udział 59 uczestników,

w tym 5 prelegentów:

- dr hab. Nikodem Kuźnik (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach)   

- dr hab. n. farm. Beata Morak-Młodawska (Katedra i Zakład Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

- dr inż. Mirosław Danch (ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o., Kraków)

- dr Agnieszka Kowalczyk (LOT-QuantumDesign, WITec GmbH, Chorzów)

- dr Maxime Tchaya (WITec GmbH, Niemcy)

oraz 54 osoby, które uczestniczyły w sposób czynny (prezentacja wyników badań w formie plakatu, 38 posterów). Tematy wystąpień wraz z programem Seminarium zawarte są w książce abstraktów.

II Seminarium Ogólnoakademickie spotkało się z jeszcze większym zainteresowaniem niż w roku ubiegłym. Wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty, prelegenci podziękowania a laureaci najlepszych prac posterowych – wyróżnienia w formie dyplomu i upominków. Wszystkie ważniejsze momenty Seminarium zostały zapisane nie tylko w naszej pamięci, lecz także w postaci fotografii, które zostaną zamieszczone na stronie Seminarium http://seminariumogolnoakademickie.sum.edu.pl/

W związku z tym, iż jako Organizatorzy Seminarium w tym roku również otrzymaliśmy liczne pochwały, a liczba uczestników na tego typu wydarzeniu zorganizowanym po raz drugi przewyższyła nasze oczekiwania, dołożymy wszelkich starań, by w/w przedsięwzięcie, które stało się wydarzeniem cyklicznym, odbyło się również w 2019 r. jako III Seminarium Ogólnoakademickie „Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych”, i mogło po raz kolejny promować nie tylko Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu lecz także Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy - DO ZOBACZENIA ZA ROK!!


Dni Otwarte Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu 17.04.2018

 

Pragniemy poinformować, iż podczas tegorocznych Dni Otwartych naszego Wydziału nasza Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej, a w szczególności członkinie Koła Naukowego – Anita Karp, Karolina Kubiś i Katarzyna Jędrzejowska, brały udział w warsztatach pt. Kolorowa Chemia. Nasze koleżanki zapoznały przyszłych studentów z działalnością Katedry i pokazały, że na studiach oprócz nauki, można aktywnie udzielać się w kole naukowym i prowadzić badania naukowe. Warsztaty wywołały duże zainteresowanie wśród licealistów i zaproszonych gości.

 

 

 

2017

 

Śląski Festiwal Nauki 2017, Katowice

 

Pragniemy poinformować, iż na tegorocznym Śląskim Festiwalu Nauki, Śląski Uniwersytet Medyczny reprezentowała również nasza Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej, a w szczególności członkinie Koła Naukowego. Przez serię prostych doświadczeń Studentki pokazały jak wiele kolorów ma do zaoferowana chemia. Podczas pokazu można było zobaczyć wiele barwnych reakcji chemicznych. Zaprezentowały krótkie, efektowne doświadczenia chemiczne pokazujące, jak nauka może być ciekawa i pasjonująca, a świat chemika niemonochromatyczny.

 

 

VII Pogórzańskie Atrakcje Naukowe, 10-11.IX.2017, Łużna, woj. małopolskie

 

Pragniemy poinformować, iż Anita Karp, studentka IV roku Farmacji i członkini Koła Naukowego działającego przy Katedrze reprezentowała Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podczas VII POGÓRZAŃSKICH ATRAKCJI NAUKOWYCH. Wydarzenie miało miejsce 10 i 11 września w Łużnej, woj. małopolskie. VII Pogórzańskie Atrakcje Naukowe to impreza cykliczna, której celem było propagowanie nauki wśród całych rodzin. Była to impreza w formie rodzinnego pikniku naukowego adresowana dla dzieci, młodzieży szkolnej oraz ich rodziców. Organizacja tego typu imprezy miało na celu ukazanie młodzieży możliwości leżących  w kreatywnym wykorzystaniu swojego czasu wolnego, wzbudzenie zainteresowanie naukami ścisłymi oraz naszą Alma Mater. 

 

 

 

 

I Seminarium Ogólnoakademickie "Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych" (I SO)

 

Drodzy uczestnicy I Seminarium Ogólnoakademickiego "Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych" (I SO)! Serdecznie dziękujemy za zaufanie i chęć prezentacji swoich wyników w postaci plakatów (22 postery). Mamy nadzieję, że spełniliśmy Państwa oczekiwania i w przyszłym roku spotkamy się w liczniejszym gronie (podczas tegorocznego spotkania uczestniczyło 38 osób). Już pragniemy Państwa poinformować, iż przyszłoroczne II Seminarium odbędzie się maj-czerwiec (w zależności od dostępności sali audytoryjnej), o czym poinformujemy w stosownym czasie. Jeszcze raz dziękujemy i serdecznie zapraszamy.

Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji. Pozdrawiamy!
Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej,
Organizatorzy I Seminarium Ogólnoakadmickiego "Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych"

Tak o nas piszą:

http://www.sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-swp/nauka-wiadomosci/6969-i-seminarium-ogolnoakademickie-metody-fizykochemiczne-w-badaniach-naukowych-relacja

http://www.sum.edu.pl/images/wiadomosci/Newsletter_nr_38.pdf

 

2016

 

Plebiscyt Dziennika Zachodniego „Hipokrates 2016”

 

3 grudnia 2016 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach odbyła się uroczysta gala podsumowująca plebiscyt Dziennika Zachodniego „Hipokrates 2016” połączona z zajęciami sportowymi i akcją profilaktyczną dla mieszkańców regionu. Pracownicy Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej czynnie uczestniczyli w kampanii profilaktycznej. W auli im. prof. W. Zahorskiego chętnym osobom udzielaliśmy porad i konsultacji farmaceutycznych. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, skorzystało z niej ok. 150 osób.

http://www.sum.edu.pl/uczelnia/wiadomosci-z-zycia-uczelni/6089-biala-sobota-i-final-plebiscytu-hipokrates-prof-marian-zembala-hipokratesem-2016

 

2014

 

Staż post doc w Zakładzie Chemii Analitycznej Uniwersytetu w Waterloo w Kanadzie 

 

Od 01.X.2013 do 30.IX.2014 wraz z grupą chemików analityków, obecny Kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej, dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek-Jurczyk przebywała na stażu post doc w Zakładzie Chemii Analitycznej Uniwersytetu w Waterloo w Kanadzie (https://uwaterloo.ca/pawliszyn-group/). Pracowała tam nad podstawowymi aspektami technologii mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME), której Profesor Pawliszyn, kierownik Zakładu Chemii Analitycznej UW, jest twórcą.

Dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek-Jurczyk brała udział w opracowywaniu nowych faz ekstrakcyjnych oraz metod kalibracyjnych, które mogą być wdrażane do różnych dziedzin badawczych: analizy środowiskowej, analizy żywności i bioanalizy. Ponadto pracowała nad zastosowaniem SPME do badań farmakologicznych ze szczególnym uwzględnieniem badań interakcji białko-lek oraz monitorowania stężenia terapeutycznego leków i ich farmakokinetyki.

Przy współpracy z Zakładem Biologii tamtejszego Uniwersytetu stosując SPME analizowała wpływ zanieczyszczeń i roponośnych piasków pochodzących z wybranych jezior stanu Ontario na poziom hormonów, głównie hormonu stresu – kortyzolu u ryb.

Będąc na stypendium podjęła również współpracę z przemysłem - Research Institute for Chromatography, analizując albuminę za pomocą techniki izoelektrycznego ogniskowania (Capillary Isoelectric Focusing, cIEF), Advances Electrophoresis Solutions Itd., Cambridge, Kanada, analizując albuminy w aspekcie ich szybkiej diagnostyki w różnego rodzaju stanach chorobowych, gdzie obserwuje się zmiany przesunięcia punktu izoelektrycznego (pI), techniką izoelektrycznego ogniskowania. Kolejną placówką przemysłową, z którą współpracowała było CMP Scientific, Inc., Hoboken, New Jersey, USA. Współpraca z CMP Scientific, Inc. Polegała na opracowaniu metody połączenia techniki izoelektrycznego ogniskowania (cIEF-WCID) ze spektrometrem masowym z jonizacją typu electrospray (ESI-MS). Stworzenie w/w „tandemu” miało na celu uzyskanie wyników pomiarów poprzez szybką separację i analizę. 

 

 

Efektem współpracy są następujące prace, które wzbogaciły dorobek Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej:

  1. Y. Liu, H. Lord, M. Maciążek-Jurczyk, S. Jolly, M.A. Hussain, J. Pawliszyn, Development of an immunoaffinity solid phase microextraction method for the identification of penicillin binding protein 2a, Journal of Chromatography A 1364 (2014) 64-73; wskaźnik Impact Factor: 4.258, punktacja MNiSW: 40
  2. V. Bessonneau, E. Boyaci, M. Maciążek-Jurczyk, J. Pawliszyn, In vivosolid phase microextraction sampling of human saliva for non-invasive and on-site monitoring, Analytica Chimica Acta 856 (2015) 35-45; wskaźnik Impact Factor: 4.517, punktacja MNiSW: 45
  3. M. Maciążek-Jurczyk, J. Pawliszyn, The automatic use of capillary isoelectric focusing with whole column imaging detection for carbamazepine binding to human serum albumin, Journal of  Pharmaceutical and Biomedical Analysis 127 (2016) 9-17; wskaźnik Impact Factor: 2.979, punktacja MNiSW: 35
  4. E. Boyaci, V. Bessonneau, B. Bojko, K. Goryński, M. Maciążek-Jurczyk, A. Rodriguez-Lafuente and J. Pawliszyn, Recent Advances in Bioanalytical Applications of Thin Film Solid Phase Microextraction, 98th Canadian Chemistry Conference and Exhibition, Ottawa, Canada, 13.VI.2015-17.VI.2015, Book of Abstracts P-108 (00952) (ustna prezentacja)  

 

09 lipca 2015 roku ukazała się w prasie redagowanej przez Uniwersytet w Waterloo informacja dotycząca zastosowania SPME w programie antydopingowym. Pani dr hab. n. farm. uczestniczyła w badaniach, a szczegóły są zawarte na stronie https://uwaterloo.ca/stories/doping-sport-new-saliva-tests-will-make-it-easier-catch

 

 

Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 4
41-200 Sosnowiec

32 364 15 80-84