Aktualności_Biotechnologia Medyczna

Bieżące ogłoszenia

KONSULTACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY I ZAKŁADU FARMACJI FIZYCZNEJ KiZFF

 

dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek-Jurczyk - profesor SUM, Kierownik KiZFF, środa 09:00 - 10:00

dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek - adiunkt KiZFF, czwartek 10:30 - 11:30

mgr Wojciech Rogóż - asystent KiZFF, czwartek 09:00 - 10:00

 

 

Szanowni Państwo - Studenci I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA w roku akademickim 2019/2020

Przedmiot Chemia Fizyczna

 Pragnę poinformować, iż ćwiczenia, seminaria i wykłady rozpoczną się zgodnie z harmonogramem od 07.10

Przedmiot Matematyka

Pragnę poinformować, iż ćwiczenia i wykłady rozpoczną się zgodnie z harmonogramem od 07.10

..........

 

Szanowni Państwo - Studenci I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA 

w roku akademickim 2018/2019

Przedmiot Chemia Fizyczna

Pragnę poinformować, iż poprawa KOLOKWIUM ZALICZENIOWEGO z przedmiotu Chemia Fizyczna odbędzie się dnia 25 lutego 2019 r. w godzinach od 10:30 do 12:00 w AULI budynku przy ulicy Jagiellońskiej 4. Proszę o przyniesienie legitymacji studenckiej celem odnotowania obecności.

                                                                                                 

                                                                                                   Dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek

 

Szanowni Państwo - Studenci I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

Przedmiot Chemia Fizyczna

Pragnę poinformować, iż KOLOKWIUM ZALICZENIOWE z przedmiotu Chemia Fizyczna odbędzie się dnia 11 lutego 2019 r. w godzinach od 10:00 do 11:30 w AULI budynku przy ulicy Jedności 8. Proszę o przyniesienie legitymacji studenckiej celem odnotowania obecności. Przypominam, iż zgodnie z regulaminem zajęć z przedmiotu Chemia Fizyczna warunkiem przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i seminariów.

 

                                                                                                                                        dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek

 

 

UWAGA!

 

Studenci I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

Przedmiot Matematyka

Informujemy, iż zarówno wykład jak i ćwiczenia z przedmiotu Matematyka rozpoczynają się od dnia 05.10.2018r. 

 Wykład w godzinach 8-9:30 odbędzie się w sali 002 przy ul. Jedności 8, natomiast ćwiczenia będą odbywały się przy ulicy Ostrogórskiej 30 w sali 913.

 

 

 

UWAGA!

 

Studenci I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

Informujemy, iż zajęcia laboratoryjne z przedmiotu chemia fizyczna rozpoczynają się od dnia 02.10.2018r. (sala laboratoryjna 124, ul. Jagiellońska 4)

natomiast pierwszy wykład odbędzie się dnia 12.10.2018r. w sali 002 przy ul. Jedności 8

Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 4
41-200 Sosnowiec

32 364 15 80-84