Aktualności_Biotechnologia Medyczna

Bieżące ogłoszenia

KONSULTACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY I ZAKŁADU FARMACJI FIZYCZNEJ KiZFF

 

dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek-Jurczyk - prof. SUM, Kierownik KiZFF, poniedziałek 09:00 - 10:00

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a898762da2e544274bffdc36e1576bc34%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8657577c-3c05-4b35-ba44-4ed356366900&tenantId=5be3283e-e466-475b-938a-c376a9b7b993

dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek - adiunkt KiZFF, wtorek 12:00 - 13:00

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7c43cff8bcc447e5a926b7fb10caf470%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=513d157b-363c-41b9-9718-c16e90e3f87a&tenantId=5be3283e-e466-475b-938a-c376a9b7b993

mgr Aleksandra Owczarzy -  asystent KiZFF, środa 10:00 - 11:00

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1e8e90f44b1340538d695dd617b56250%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2b51466e-9d0d-46c6-87ba-0c0028889c9f&tenantId=5be3283e-e466-475b-938a-c376a9b7b993

mgr Karolina Kulig - asystent KiZFF, wtorek 10:00 - 11:00

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8284e3c462e5406f8ff433e1278aac31%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=23241018-419d-48c9-bd08-d1884d4960c9&tenantId=5be3283e-e466-475b-938a-c376a9b7b993

mgr Wojciech Rogóż - asystent KiZFF, wtorek 08:00 - 09:00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a946c16902acd4048aee4f2db236f1862%40thread.tacv2/conversations?groupId=56faf4d6-953e-484f-b81d-029cb81bc1ba&tenantId=5be3283e-e466-475b-938a-c376a9b7b993

 

 

Szanowni Państwo - Studenci I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA 
rok akademicki 2020/2021

W związku z wprowadzonym Zarządzeniem Rektora nr 161/2020 z dnia 08.09.2020 r. w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
uprzejmie informujemy, iż wszelkie informacje na temat zajęć z przedmiotu MATEMATYKA/CHEMIA FIZYCZNA będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane z wykorzystaniem platformy e-learningowej SUM,
wspomagająco za pośrednictwem platformy Microsoft Teams oraz strony internetowej Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej.

 

informujemy, iż zajęcia z przedmiotu MATEMATYKA rozpoczną się w następujących terminach:

Pierwszy WYKŁAD odbędzie się dnia 05 października 2020 zgodnie z harmonogramem, tj. 14:30 – 16:00 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

Kolejne wykłady odbędą się dnia 12.10.202019.10.2020, 26.10.2020, 09.11.2020, 16.11.2020 23.11.2020 o godzinie 14:30 – 16:00 oraz dnia 30.11.2020 o godzinie 14:30 – 15:15

 

ĆWICZENIA:

11DE + 11FG + 11H  

12:30 – 14:00:  08.10.2020, 15.10.2020, 22.10.2020, 29.10.2020, 05.11.2020, 12.11.2020, 19.11.2020, 26.11.2020, 03.12.2020, 10.12.2020, 17.12.2020, 07.01.2021, 14.01.2021, 21.01.2021, 28.01.2021

 

Poniżej link umożliwiający dołączenie do zajęć (wykładów i ćwiczeń):

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae00b58232af2456abb74a96d4f522612%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2ec76136-f156-40f8-9131-74cdbdd4cf50&tenantId=5be3283e-e466-475b-938a-c376a9b7b993

...


natomiast zajęcia z przedmiotu CHEMIA FIZYCZNA rozpoczną się w następujących terminach:

Pierwszy WYKŁAD odbędzie się dnia 05 października 2020 zgodnie z harmonogramem, tj. 13:00 – 13:45 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

Kolejne wykłady odbędą się dnia 12.10.202019.10.2020, 26.10.2020, 09.11.2020, 16.11.2020 23.11.2020, 30.11.2020 o godzinie 13:00 – 14:30

 

Poniżej link umożliwiający dołączenie do wykładów:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6eb21672f8f346338e17d45997198ff2%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=3ae3faba-d2ff-4ea0-8263-56c2a8d91e67&tenantId=5be3283e-e466-475b-938a-c376a9b7b993

 

SEMINARIA:

11DE, 11FG + 11H  

14:00 – 14:45:  08.10.2020

14:00 – 16:15:  15.10.2020, 22.10.2020, 29.10.2020, 05.11.2020, 12.11.2020, 19.11.2020, 26.11.2020

 

Poniżej link umożliwiający dołączenie do zajęć seminaryjnych:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a16fe186a31464e428bd1d938f9af4aef%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=b1619588-1d72-49de-92b3-107e6f06dacb&tenantId=5be3283e-e466-475b-938a-c376a9b7b993

 

 

ĆWICZENIA:

11FG + 11H  

13:30 – 15:45:  07.10.2020, 14.10.2020; 21.10.2020; 28.10.2020; 04.11.2020

11DE

08:15 – 10:30: 09.10.2020; 16.10.2020; 23.10.2020; 30.10.2020; 06.11.2020

 

Poniżej link umożliwiający dołączenie do ćwiczeń laboratoryjnych:

 https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab9a2a3d9a4d347f796dfb29a64dedb48%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=28380993-c19c-4c76-bebf-c949275d961d&tenantId=5be3283e-e466-475b-938a-c376a9b7b993

 

.... 

 

Szanowni Państwo - Studenci I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA w roku akademickim 2019/2020

Przedmiot Chemia Fizyczna

 Pragnę poinformować, iż ćwiczenia, seminaria i wykłady rozpoczną się zgodnie z harmonogramem od 07.10

Przedmiot Matematyka

Pragnę poinformować, iż ćwiczenia i wykłady rozpoczną się zgodnie z harmonogramem od 07.10

..........

 

Szanowni Państwo - Studenci I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA 

w roku akademickim 2018/2019

Przedmiot Chemia Fizyczna

Pragnę poinformować, iż poprawa KOLOKWIUM ZALICZENIOWEGO z przedmiotu Chemia Fizyczna odbędzie się dnia 25 lutego 2019 r. w godzinach od 10:30 do 12:00 w AULI budynku przy ulicy Jagiellońskiej 4. Proszę o przyniesienie legitymacji studenckiej celem odnotowania obecności.

                                                                                                 

                                                                                                   Dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek

 

Szanowni Państwo - Studenci I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

Przedmiot Chemia Fizyczna

Pragnę poinformować, iż KOLOKWIUM ZALICZENIOWE z przedmiotu Chemia Fizyczna odbędzie się dnia 11 lutego 2019 r. w godzinach od 10:00 do 11:30 w AULI budynku przy ulicy Jedności 8. Proszę o przyniesienie legitymacji studenckiej celem odnotowania obecności. Przypominam, iż zgodnie z regulaminem zajęć z przedmiotu Chemia Fizyczna warunkiem przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i seminariów.

 

                                                                                                                                        dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek

 

 

UWAGA!

Studenci I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

Przedmiot Matematyka

Informujemy, iż zarówno wykład jak i ćwiczenia z przedmiotu Matematyka rozpoczynają się od dnia 05.10.2018r. 

 Wykład w godzinach 8-9:30 odbędzie się w sali 002 przy ul. Jedności 8, natomiast ćwiczenia będą odbywały się przy ulicy Ostrogórskiej 30 w sali 913.

 

 

UWAGA!

Studenci I roku kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

Informujemy, iż zajęcia laboratoryjne z przedmiotu chemia fizyczna rozpoczynają się od dnia 02.10.2018r. (sala laboratoryjna 124, ul. Jagiellońska 4)

natomiast pierwszy wykład odbędzie się dnia 12.10.2018r. w sali 002 przy ul. Jedności 8

Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 4
41-200 Sosnowiec

32 364 15 80-84