Aktualności_Analityka Medyczna

Bieżące ogłoszenia

KONSULTACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY I ZAKŁADU FARMACJI FIZYCZNEJ KiZFF

 

dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek-Jurczyk - prof. SUM, Kierownik KiZFF, wtorek 09:00 - 10:00

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a898762da2e544274bffdc36e1576bc34%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8657577c-3c05-4b35-ba44-4ed356366900&tenantId=5be3283e-e466-475b-938a-c376a9b7b993

dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek, adiunkt KiZFF, piątek 11:00 - 12:00

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7c43cff8bcc447e5a926b7fb10caf470%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=513d157b-363c-41b9-9718-c16e90e3f87a&tenantId=5be3283e-e466-475b-938a-c376a9b7b993

mgr Aleksandra Owczarzy -  asystent KiZFF, środa 11:00 - 12:00

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1e8e90f44b1340538d695dd617b56250%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2b51466e-9d0d-46c6-87ba-0c0028889c9f&tenantId=5be3283e-e466-475b-938a-c376a9b7b993

mgr Karolina Kulig - asystent KiZFF, wtorek 11:00 - 12:00

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8284e3c462e5406f8ff433e1278aac31%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=23241018-419d-48c9-bd08-d1884d4960c9&tenantId=5be3283e-e466-475b-938a-c376a9b7b993

mgr Wojciech Rogóż - asystent KiZFF, wtorek 09:00 - 10:00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a946c16902acd4048aee4f2db236f1862%40thread.tacv2/conversations?groupId=56faf4d6-953e-484f-b81d-029cb81bc1ba&tenantId=5be3283e-e466-475b-938a-c376a9b7b993

 

 

... UWAGA ...

Szanowni Państwo - Studenci II roku kierunku ANALITYKA MEDYCZNA 
rok akademicki 2020/2021

 

Kolokwium wykładowe z przedmiotu CHEMIA FIZYCZNA odbędzie się dnia:

08 grudnia 2020r. 

https://elearning.sum.edu.pl/mod/quiz/view.php?id=72377

Szanowni Państwo, w trakcie pisania kolokwium wykładowego, kontynuujemy spotkanie Microsoft Teams (wykład_chemia fizyczna_wtorek_13.30-15.00)

 

... UWAGA ...

Szanowni Państwo - Studenci II roku kierunku ANALITYKA MEDYCZNA 
rok akademicki 2020/2021

 

Kolokwium zaliczeniowe z seminariów z przedmiotu CHEMIA FIZYCZNA odbędzie się dnia:

25 listopada 2020r. (termin I)

02 grudnia 2020r. (termin II)

 

Kolokwium wykładowe z przedmiotu CHEMIA FIZYCZNA odbędzie się dnia 08 grudnia 2020r. podczas II części wykładu

 

 TERMINY EGZAMINU z przedmiotu CHEMIA FIZYCZNA:

I termin: 01 lutego 2021r. godzina 11:00-12:30

I termin poprawkowy: 22 lutego 2021r. godzina 11:00-12:30

II termin poprawkowy: 04 marca 2021r. godzina 11:00-12:30

 

 

Szanowni Państwo - Studenci II roku kierunku ANALITYKA MEDYCZNA 
rok akademicki 2020/2021

W związku z wprowadzonym Zarządzeniem Rektora nr 161/2020 z dnia 08.09.2020 r. w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
uprzejmie informujemy, iż wszelkie informacje na temat zajęć z przedmiotu CHEMIA FIZYCZNA będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane z wykorzystaniem platformy e-learningowej SUM,
wspomagająco za pośrednictwem platformy Microsoft Teams oraz strony internetowej Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej.

 

informujemy, iż zajęcia z przedmiotu CHEMIA FIZYCZNA rozpoczną się w następujących terminach:

Pierwszy WYKŁAD odbędzie się dnia 06 października zgodnie z harmonogramem, tj. 13:30 – 14:15 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Podczas wykładu uzyskacie Państwo informacje na temat poszczególnych zajęć. Poniżej link umożliwiający dołączenie do wykładu

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6bc341e809e94361a573f9de9eac8fee%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=34a2b8e2-d4ef-4ec6-8129-db6bd16ae5b2&tenantId=5be3283e-e466-475b-938a-c376a9b7b993

Kolejne wykłady odbędą się dnia 13.10.2020, 20.10.2020, 7.10.2020, 10.11.2020, 17.11.2020, 24.11.2020, 01.12.2020 o godzinie 13:30 – 15:00.

 

SEMINARIA:

25 L M + 26LM + 27L

11:45 – 12:30:  07.10.2020
11:45 – 13:15: 14.10.2020, 21.10.2020, 28.10.2020, 04.11.2020, 18.11.2020, 25.11.2020, 02.12.2020

 

Poniżej link umożliwiający dołączenie do zajęć seminaryjnych

 https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a589b7a40b6c04c7fb5ce1783efc9fbd6%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=de492fff-969a-4e91-ad0d-c5550cbfaa30&tenantId=5be3283e-e466-475b-938a-c376a9b7b993

 

ĆWICZENIA

26 L M

8:30-10:45:  8.10.2020, 15.10.2020, 22.10.2020, 29.10.2020, 05.11.2020, 12.11.2020, 18.11.2020, 26.11.2020, 03.12.2020, 10.12.2020 

25 L M

10:30 – 12:45: 9.10.2020, 16.10.2020, 23.10.2020, 30.10.2020, 06.11.2020, 13.11.2020, 19.11.2020, 27.11.2020, 04.12.2020, 11.12.2020

27 L

13:15 – 15:30:  9.10.2020, 16.10.2020, 23.10.2020, 30.10.2020, 06.11.2020, 13.11.2020, 19.11.2020, 27.11.2020, 04.12.2020, 11.12.2020

 

Poniżej link umożliwiający dołączenie do ćwiczeń laboratoryjnych

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2ff5966b97c64d1382a904a87f8ebd8e%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=33893130-c906-4a8a-888b-ad286021c0ef&tenantId=5be3283e-e466-475b-938a-c376a9b7b993

 

..... 

 

Szanowni Państwo - Studenci II roku kierunku ANALITYKA MEDYCZNA w roku akademickim 2019/2020

Pragnę poinformować, iż wykłady, seminaria i ćwiczenia z chemii fizycznej rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem od 07.10.2019

 

..... 

Szanowni Państwo - Studenci II roku kierunku ANALITYKA MEDYCZNA w roku akademickim 2018/2019

Pragnę poinformować, iż EGZAMIN poprawkowy z przedmiotu Chemia Fizyczna odbędzie się dnia 25 lutego 2019 r. w godzinach od 10:30 do 12:00 w AULI budynku przy ulicy Jagiellońskiej 4. Proszę o przyniesienie legitymacji studenckiej celem odnotowania obecności. 

 

                                                                                                                           dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek

 

Szanowni Państwo - Studenci II roku kierunku ANALITYKA MEDYCZNA

Pragnę poinformować, iż EGZAMIN z przedmiotu Chemia Fizyczna odbędzie się dnia 11 lutego 2019 r. w godzinach od 10:00 do 11:30 w AULI budynku przy ulicy Jedności 8.
Proszę o przyniesienie legitymacji studenckiej celem odnotowania obecności. 
Przypominam, iż zgodnie z regulaminem zajęć z przedmiotu Chemia Fizyczna w
arunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i seminariów.

Ponadto, osoby zwolnione z EGZAMINU proszone są o stawienie się dnia 08 lutego 2019 r. o godzinie 10:00 lub 11 lutego 2019 r. o godzinie 12:00 w pokoju 130 na ulicy Jagiellońskiej, gdzie przeprowadzony zostanie egzamin ustny obejmujący materiał z matematyki

                                                                                                                                                                                                                          dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek

 

 

Szanowni Państwo - Studenci II roku kierunku ANALITYKA MEDYCZNA

Pragnę poinformować, iż najbliższy wykład z przedmiotu Chemia Fizyczna odbędzie się dnia 23 stycznia 2019 r. w godzinach od 11:30 do 13:00 w sali 0024 w budynku przy ulicy Jedności 8.

Ponadto, dnia 30 stycznia 2019 r. w godzinach od 9:30 do 12:30 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,
przeprowadzone zostanie kolokwium końcowe z seminariów oraz kolokwium z materiałów z wykładów przedmiotu Chemia Fizyczna.

                                                                                                                                                                                                                          dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek

 

 

UWAGA!

Studenci II roku kierunku ANALITYKA MEDYCZNA!

Informujemy, iż zajęcia laboratoryjne z przedmiotu chemia fizyczna rozpoczynają się od dnia 01.10.2018r. (sala laboratoryjna 124),

pierwszy wykład odbędzie się dnia 12.10.2018r. (ul. Jedności - sala Rady Wydziału), natomiast zajęcia seminaryjne rozpoczną się od dnia 18.10.2018r. (gr 27LM+28L, 26LM+28L)
i od dnia 19.10.2018r. (gr 25ML+28L)

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 4
41-200 Sosnowiec

32 364 15 80-84