Aktualności_Analityka Medyczna

Bieżące ogłoszenia

KONSULTACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY I ZAKŁADU FARMACJI FIZYCZNEJ KiZFF

 

dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek-Jurczyk - profesor SUM, Kierownik KiZFF, wtorek 10:00 - 11:00

dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek - adiunkt KiZFF, wtorek 13:00 - 14:00

mgr Wojciech Rogóż - asystent KiZFF, czwartek 11:00 - 12:00

 

Szanowni Państwo - Studenci II roku kierunku ANALITYKA MEDYCZNA w roku akademickim 2019/2020

Pragnę poinformować, iż wykłady, seminaria i ćwiczenia z chemii fizycznej rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem od 07.10.2019

 

..... 

Szanowni Państwo - Studenci II roku kierunku ANALITYKA MEDYCZNA w roku akademickim 2018/2019

Pragnę poinformować, iż EGZAMIN poprawkowy z przedmiotu Chemia Fizyczna odbędzie się dnia 25 lutego 2019 r. w godzinach od 10:30 do 12:00 w AULI budynku przy ulicy Jagiellońskiej 4. Proszę o przyniesienie legitymacji studenckiej celem odnotowania obecności. 

 

                                                                                                                           dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek

 

Szanowni Państwo - Studenci II roku kierunku ANALITYKA MEDYCZNA

Pragnę poinformować, iż EGZAMIN z przedmiotu Chemia Fizyczna odbędzie się dnia 11 lutego 2019 r. w godzinach od 10:00 do 11:30 w AULI budynku przy ulicy Jedności 8.
Proszę o przyniesienie legitymacji studenckiej celem odnotowania obecności. 
Przypominam, iż zgodnie z regulaminem zajęć z przedmiotu Chemia Fizyczna w
arunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i seminariów.

Ponadto, osoby zwolnione z EGZAMINU proszone są o stawienie się dnia 08 lutego 2019 r. o godzinie 10:00 lub 11 lutego 2019 r. o godzinie 12:00 w pokoju 130 na ulicy Jagiellońskiej, gdzie przeprowadzony zostanie egzamin ustny obejmujący materiał z matematyki

                                                                                                                                                                                                                          dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek

 

 

Szanowni Państwo - Studenci II roku kierunku ANALITYKA MEDYCZNA

Pragnę poinformować, iż najbliższy wykład z przedmiotu Chemia Fizyczna odbędzie się dnia 23 stycznia 2019 r. w godzinach od 11:30 do 13:00 w sali 0024 w budynku przy ulicy Jedności 8.

Ponadto, dnia 30 stycznia 2019 r. w godzinach od 9:30 do 12:30 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,
przeprowadzone zostanie kolokwium końcowe z seminariów oraz kolokwium z materiałów z wykładów przedmiotu Chemia Fizyczna.

                                                                                                                                                                                                                          dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek

 

UWAGA!

 

Studenci II roku kierunku ANALITYKA MEDYCZNA!

 

Informujemy, iż zajęcia laboratoryjne z przedmiotu chemia fizyczna rozpoczynają się od dnia 01.10.2018r. (sala laboratoryjna 124),

pierwszy wykład odbędzie się dnia 12.10.2018r. (ul. Jedności - sala Rady Wydziału), natomiast zajęcia seminaryjne rozpoczną się od dnia 18.10.2018r. (gr 27LM+28L, 26LM+28L)
i od dnia 19.10.2018r. (gr 25ML+28L)

 

 

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 4
41-200 Sosnowiec

32 364 15 80-84