Aktualności_Farmacja

Bieżące ogłoszenia

KONSULTACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY I ZAKŁADU FARMACJI FIZYCZNEJ KiZFF

 

dr hab. n. farm. Małgorzata Maciążek-Jurczyk - profesor SUM, Kierownik KiZFF, wtorek 09:00 - 10:00

dr n. farm. Agnieszka Szkudlarek - adiunkt KiZFF, czwartek 11:30 - 12:00

mgr Wojciech Rogóż - asystent KiZFF, czwartek 10:00 - 11:00

 

Uwaga!

 

Studenci I roku kierunku FARMACJA (przedmiot chemia fizyczna) w roku akademickim 2019/2020

Pragnę poinformować, iż wykłady z chemii fizycznej rozpoczną się zgodnie z harmonogramem, tj. 28.02.2020.

Ćwiczenia laboratoryjne i seminaria rozpoczna się zgodnie z harmonogramem od 02.03.2020

DO ZOBACZENIA!! 

 

 

Uwaga!

Studenci I roku kierunku FARMACJA (przedmiot matematyka) w roku akademickim 2019/2020

Pragnę poinformować, iż wykłady z matematyki rozpoczną się zgodnie z harmonogramem od 17.10.2019. Seminaria rozpoczna się zgodnie z harmonogramem od 16.12.2019

 

 

........

 

 

Uwaga!

Studenci I roku kierunku FARMACJA (przedmiot chemia fizyczna) w roku akademickim 2018/2019

 

Przypominam, iż I termin egzaminu juz niebawem - w najbliższy PIĄTEK.

Przypominam także, iż warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen z seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych, zaliczenie wszystkich sprawozdań oraz testów z DSC i CD na platformie e-learning. 

Brak zaliczenia skutkuje oceną niedostateczną z egzaminu w I terminie.

Przypominam o wykładach, które na Państwa czekają w platformie e-learning - wirtualna obecność obowiązkowa.

Proszę o zabranie legitymacji, kalkulatorów oraz długopisów w kolorze niebieskim. Proszę o przybycie 15 minut przed czasem celem zweryfikowania osób, które mogą/nie mogą przystąpić do egzaminu.

Przypominam, iż dobrym zwyczajem jest uczestnictwo w egzaminie w stroju galowym :)

 

Uwaga!

Studenci I roku kierunku FARMACJA (przedmiot chemia fizyczna)

Terminy egzaminu z chemii fizycznej (nadesłane przez Panią Starostę P.S)

I termin: 14.06.2019 9.45-11.15 (Aula, ul Jedności 8)

II termin: 03.09.2019 8.00-10.00 (Aula, ul. Jagiellońska 4)

III termin: 12.09.2019 12.45-14.45 (Aula, Jagiellońska 4) 

 

Przypominam, iż warunkiem przystąpienia do I terminu egzaminu jest pozytywna ocena z zajęć seminaryjnych i zajęć laboratoryjnych (proszę pamiętać o zaliczeniu wszystkich sprawozdań oraz testów w platformie e-learning). Brak zaliczenia skutkuje oceną niedostateczną z egzaminu w I terminie.

Przypominam o wykładach, które na Państwa czekają w platformie e-learning - wirtualna obecność obowiązkowa.

Proszę o zabranie legitymacji, kalkulatorów oraz długopisów w kolorze niebieskim. Proszę o przybycie 15 minut przed czasem celem zweryfikowania osób, które mogą/nie mogą przystąpić do egzaminu.

Przypominam, iż dobrym zwyczajem jest uczestnictwo w egzaminie w stroju galowym :)

 

Uwaga!

Studenci I roku kierunku FARMACJA (przedmiot chemia fizyczna)

Przypominam, że w dniu 06.05.2019, w godz. od 12.15-13.15, odbędzie się kolokwium wykładowe z chemii fizycznej. Proszę o punktualne przybycie (własny papier obowiązkowy)!! 

 

Uwaga!

Studenci I roku kierunku FARMACJA (przedmiot chemia fizyczna)

Celem uniknięcia sporów, proszę o ustalenie terminu egzaminu z chemii fizycznej (I, II, III)!!. Szybsze ustalenie terminu pozwoli na rezerwację Auli w ustalonym przez Państwa terminie!  

 

Uwaga!

Studenci I roku kierunku FARMACJA (przedmiot chemia fizyczna)

Przypominamy, iż celem zaliczenia ćwiczeń, które będą odbywały sie w Centrum Dydaktycznym, obowiązuje zaliczenie kolokwium z tematu oraz testu, który znajduje sie na platformie e-learning (hasło zostało podane po początku semestru). 

 

 

Uwaga!

Studenci I roku kierunku FARMACJA

Przypominamy, iż I kolokwium poprawkowe z Przedmiotu Matematyka odbędzie się

4 marca o godzinie 12:15 w Auli na ulicy Jedności 8. Do kolokwium poprawkowego mogą

przystąpić wyłącznie studenci mający zaliczenie z ćwiczeń.

 

 

 

UWAGA!

Studenci I roku kierunku FARMACJA

Przedmiot Chemia fizyczna!!

 

Pierwszy wykład z chemii fizycznej odbędzie się zgodnie z harmonogramem, tj. 25.02.2019!!

Pierwsze ćwiczenia i seminaria z chemii fizycznej odbędą się zgodnie z harmonogramem, tj. od. 26.02.2019 - szczegóły zostaną podane podczas wykładu

 

UWAGA!

Studenci I roku kierunku FARMACJA

Przedmiot Matematyka

 

Wykład z Matematyki rozpocznie się po zakończeniu wykładów z Biofizyki tj. od dnia 20.11.2018.

Termin rozpoczęcia ćwiczeń:

  • grupy 14AB i 15AB to 21.11.2018 (środa)
  •  grupy 18AB ,12AB, 11AB, 17AB, 16AB  to 26.11.2018 (poniedziałek)
  •  grupa 13 to 27.11.2018 (wtorek).

 

 

Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 4
41-200 Sosnowiec

32 364 15 80-84